Slide 1
Transport

Transport

  1. Outmanagement de la Direcció General per a una gran empresa de transport de mercaderies per carretera a l’engròs. Abast internacional. Èmfasi en temes financers, back office econòmic, banca i de negociacions, diversificació del risc.