Slide 1
Tecnològic

Tecnològic

  1. Disseny, seguiment i màxim responsable del canvi de direcció d’un centre de control del tèxtil a un centre d’excel·lència tecnològica. Ampliació de les línies de negoci / activitat, ampliació internacional del seu abast, certificacions de normes, nova estructura organitzativa, etc.
  2. Millora de l’estratègia de posicionament per a una companyia de telefonia mòbil al Brasil. Suport a la Direcció de Màrqueting per al diagnòstic del problema i la seva solució redefinint target, campanyes, finançament, tecnologia a curt i mitjà termini, etc.