Slide 1
Construcció

Construcció

  1. Disseny de la nova política estratègica de gestió d’actius immobles pel canvi de cicle econòmic. Lloguer, lease-back, cerca de liquiditat.
  2. Disseny i acompanyament de la diversificació del pla de negoci d’un despatx d’arquitectes. Donar forma a diferents opcions professionals d’un arquitecte més enllà de l’elaboració de projectes.
  3. Disseny del mètode de selecció i aprovació dels projectes d’inversió a causa del canvi de cicle econòmic. Optimització al màxim per a una promotora del retorn per a una inversió determinada: mètode estructurat per a la presentació de projectes a consell.