Slide 1
Arts gràfiques

Arts gràfiques

  1. Estructuració del finançament per a les inversions en tecnologia a cinc anys vista. Negociacions amb proveïdors estrangers i bancs. Cerca de subvencions. Estratègia reactiva als moviments de les multinacionals al país.