Slide 1
Alimentació

Alimentació

  1. Estructuració de la política estratègica, deslocalització territorial, integració vertical fins al client final, cerca de subvencions a la R+D de procés per a una empresa del subsector del cacau.
  2. Establiment d’eines de control financer per a una empresa del subsector carni. Constitució d’una filial a Polònia per a la millora del marge operatiu.
  3. Establiment d’eines de control administrativofinancer per a una empresa del subsector del peix.
  4. Estructuració de la política estratègica i el pla de negoci d’una empresa d’importació-exportació de vins a la Xina.
  5. Estructuració de l’estratègia i acompanyament al procés de compra / absorció de dues companyies nacionals del subsector del cafè per fer front als canvis estratègics de les multinacionals a Espanya. Redistribució de la presència territorial.