Slide 1
Administració Publica

Administració pública

Serveis per l’Administració pública o semipública

  1. Membre del Consell d’Experts del Govern per al canvi estratègic del país a causa del canvi de cicle econòmic. Canvi legislatiu. Adaptació de les best practices estrangeres a la realitat de l’estat receptor: dotació de competències de l’ens de finançament i promoció d’empreses, dinàmica industrial, promoció, etc.
  2. Projecte de suport a l’administració del Govern Federal dels Estats Units per a la captació de capital estranger en aplicació a projectes concrets d’inversió.
  3. Projecte d’acompanyament a l’administració del Quebec (Canadà) per donar a conèixer a Catalunya les seves necessitats d’inversió en capital humà i econòmic per al projecte del Gran Nord.
  4. Preparació continuada de dossiers d’informació macroeconòmica per a un govern de la Unió Europea.
  5. Estructuració del funcionament d’una fira de recerca i innovació a València.
  6. Estructuració de les diferents comissions d’una patronal (indústria, medi ambient, universitats) per donar un millor servei als afiliats: documentació, composició, activitats, calendari, etc.
  7. Disseny i estructuració del pla estratègic de reconversió d’un col·legi professional: establir calendari, prioritats, dotacions econòmiques per al hòlding d’empreses que han de donar suport a la pervivència de la institució.