Slide 1
President

Presidents

Canvis estratègics

Es redefineix l’estratègia de la companyia. Es refà la missió i la visió en vistes a millorar l’acció de màrqueting / comercial, unes millors operacions o l’optimització de la part administrativa / econòmica / financera / fiscal. Es detalla al màxim el pla de treball.

Negociacions. Contacte

Es negocia en nom de l’empresa amb administracions públiques, clients, proveïdors, etc., per a tasques concretes. Àmbit nacional i internacional.

Seguiment de projectes

Delegació de l’empresa per al seguiment del pipe line d’un projecte: dates, responsabilitats, pressupost, camí crític, compliment de contractes (clàusules de premi i penalització), vessant legal, etc. Reestructuració / ampliació d’aquests.