Slide 1
Publicacions

Publicacions

Cómo salvar el patrimonio

Pautas para esquivar la crisis (Maig, 2011)

És un llibre publicat per l’Albert Vila per tal de donar a conèixer les eines econòmico-financeres preventives a l’empresari actual per tal de que pugui veure els canvis de cicle econòmic amb temps i decidir encertadament. Hi ha descripció quali i quantitativa. Aporta molt de coneixement pràctic nacional i internacional.

Cómo salvar el patrimonio. Pautas para esquivar la crisis