Slide 1
Albert Vila

Albert Vila

L’Albert Vila és un professional format per l’experiència de gestionar grans equips i grans pressupostos en grans organitzacions (CEPSA, American Oil Company, AKZO, Grup Ciments Molins) de caire industrial que complementa el seu coneixement amb estudis acadèmics (doctor enginyer químic per la Universitat de Barcelona, MBA i PRIME per ESADE, estudis avançats de gestió a IESE, HEC –París–, Bocconi –Milà–, Erasmus –Rotterdam–, diplomat a la Unió Europea, analista de sistemes per la Universitat Politècnica de Catalunya).

Engega el seu projecte d’Outmanagement el 2002 per proveir serveis de millora a empreses en el camp de l’estratègia, la gestió i les finances, activitat que combina normalment amb la de professor a ESADE al Departament de Direcció General i Estratègia als diferents programes acadèmics (BBA, MSC, MBA, tesis).

En l’actualitat té projectes actius a diferents sectors (gran consum, formació, transport per carretera, administracions públiques, governs, informàtica, químic, bioquímic, medi ambient, alimentació, banca, tecnologia, etc.) a diferents estats de la Unió Europea i l’Amèrica del Nord.

La seva tasca professional es desenvolupa en català, castellà, anglès i francès.

El seu back ground s’ha anat consolidant com a expert en temes macroeconòmics que permeten entendre les diferents situacions en què es troba l’empresa i així poder avançar decisions. Disposa d’una gran base de dades de paràmetres econòmics mundials des de fa més de deu anys amb models matemàtics que es correlacionen entre si i preveuen escenaris a futur: nivells d’activitat econòmica, massa monetària en circulació, corbes de tipus d’interès del diner, inflació total i subjacent, cobertures de risc, nivell d’impagats, etc. En una economia global, el coneixement ha de ser al més ampli possible per minimitzar la probabilitat de l’error en les decisions.