Avisos legals

Albert Vila Giner, Enginyeria d’Empresa – Business, responsable del lloc web, d’ara endavant “EdE-Business”, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.

L’ús del lloc web implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, l’usuari ha de llegir aquest avís legal cada vegada que accedeixi al lloc web, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del lloc web. L’accés al lloc web és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.

EdE-Business es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: ede-business.com

Nom comercial: EdE-Business

NIF: 37697883D

Domicili social: Entença, 332-334, 6è 6ª, Barcelona

Correu electrònic: avila@ede-business.com

2. RESPONSABILITATS

La informació continguda en el lloc web és la vigent en la data de l’última actualització, i EdE-Business no garanteix l’absència d’errors en l’accés al lloc web ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. EdE-Business es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del lloc web, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, EdE-Business es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del lloc web i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, EdE-Business es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al lloc web, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquest lloc web i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. EdE-Business no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del lloc web i dels programes que incorpora. EdE-Business no es responsabilitza de l’ús que l’usuari del web realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hiperenllaços continguts en el lloc web. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i el lloc web. Així mateix, EdE-Business no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al lloc web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els elements que apareixen al lloc web, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat d’EdE-Business, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el consentiment previ i per escrit de EdE-Business. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis del lloc web no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de EdE-Business o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris del lloc web només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del lloc web o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

EdE-Business és el responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal, pel que se li facilita la següent informació del tractament.

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’usuari.

Les operacions previstes a realitzar són:

  1. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  2. Remissió de comunicacions per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per EdE-Business i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  3. Realitzar estudis estadístics.
  4. Remetre el butlletí de notícies.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització i el xifrat de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’usuari:

  1. Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  2. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
  3. Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: Entença, 332-334, 6è 6ª, Barcelona

Adreça electrònic: avila@ede-business.com

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a EdE-Business són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

EdE-Business informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, EdE-Business està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 de l’GDPR i en l’article 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

EdE-Business garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’GDPR i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

5. COMPROMISOS

EdE-Business es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del lloc web a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del lloc web com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, i EdE-Business es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors. No enviar comunicacions comercials sense identificar-les.

6. POLÍTIQUES D’ÚS

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del lloc web contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa espanyola o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, scam, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. L’usuari és l’únic responsable del contingut de les dades i la informació transmesa i emmagatzemada en els espais contractats o autoritzats no gestionats pel lloc web, així com dels hiperenllaços, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que puguin afectar la propietat intel·lectual, drets de la personalitat, protecció de dades i qualsevol altre. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del lloc web. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del lloc web com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel lloc web en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

7. COPYRIGHT

Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per EdE-Business. El codi font, els dissenys gràfics, les fotografies, la música, els sons, les animacions, el programari, els texts, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recopilats a tota la web estan protegits per la legislació espanyola a favor de EdE-Business. EdE-Business no permet, totalment ni parcial, la reproducció, la publicació, el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la modificació, la transformació o la decompilació sense el permís previ i per escrit. L’usuari només pot utilitzar el material que aparegui al lloc web per al seu ús personal i privat. Queda prohibit l’ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat. EdE-Business vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel·lectual i industrial, exercint totes les accions legals que corresponguin. EdE-Business podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el lloc web, així com la seva configuració i presentació.

8. ACCEPTACIÓ

L’accés i la utilització del lloc web impliquen el consentiment i l’acceptació de l’usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.

9. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Barcelona.

Política de cookies